Płatności proszę dokonywać na konto
Niepubliczne Przedszkole Złota Rybka
ul. Graniczna 15132-087 Bibice
94114020040000340232836111
W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka i informację czego wpłata dotyczy.


NASZA MISJA

Pragniemy aby nasi Wychowankowie wzrastali w poczuciu własnej wartości i bezpieczeństwa . Aby rosła w nich pewność siebie, spontaniczność i nieskrępowana radość życia.

Szanujemy indywidualność każdego dziecka. Dlatego zadbamy o to, aby stworzyć dzieciom przestrzeń do bycia sobą. Pragniemy wyłuskiwać, rozbudzać  i pielęgnować  talenty  Waszego dziecka. W naszym przedszkolu nikt nie będzie popędzany i zmuszany do niezdrowej rywalizacji, równocześnie szczególny nacisk położymy na wykształcenie u naszych wychowanków właściwych zachowań prospołecznych, i rozwój psychofizyczny.

Jednocześnie jesteśmy świadomi naszej roli w wychowaniu przebywających w naszej placówce podopiecznych. Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami naszych wychowanków są ich rodzice, i to im przypada funkcja Pierwszych Opiekunów.
Dlatego też, za niezwykle istotny uważamy dialog z Rodzicami naszych wychowanków. Będziemy pomocni w diagnozowaniu i rozwiązywaniu wszelkich problemów dzieci.
Pamiętajmy wszyscy, że nie ma złych i niegrzecznych dzieci – są tylko takie, które nie zawsze potrafią powiedzieć czego im potrzeba.

Wszelkie działania edukacyjne w naszym przedszkolu staramy się wprowadzać poprzez zabawę. Wszak zabawa to „praca” dla naszych pociech i to właśnie podczas zabawy są one w stanie najwięcej uzyskać dla siebie.

STATUT
ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
HARMONOGRAM IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Ze względu na aktualną sytuację w trakcie ustalania
PPROCEDURY OCHRONY MAŁOLETNICH
OPŁATY
jednorazowo płatne wpisowe – pobierane w momencie zapisania dziecka do przedszkola600 PLN
opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu (obejmująca zajęcia podstawowe)
UWAGA – w przypadku przyjmowania do przedszkola rodzeństwa – na każde następne dziecko zniżka na czesne  40 %
700 PLN
opłata dzienna za wyżywienie (śniadanie 3,5 PLN, obiad 11,5 PLN, podwieczorek 3,5 PLN)18,5 PLN
roczne ubezpieczenie NNW42 PLN

Zajęcia dodatkowe

Taniec / zajęcia 1x w tygodniu50 PLN na miesiąc
Fitness w rytmie latino / zajęcia 1x w tygodniu45 PLN na miesiąc
Język angielski / zajęcia 2x w tygodniu55 PLN za miesiąc
Warsztaty teatralne / zajęcia 1x w tygodniu45 PLN za miesiąc
Zajęcia z piłkami / zajęcia 1x w tygodniu55 PLN za miesiac
Mini judo / zajęcia 1x w tygodniu55 PLN za miesiąc
Warsztaty plastyczne / zajęcia 1x w tygodniu55 PLN za miesiąc
Akademia odkrywców / zajęcia 1x w miesiącu30 PLN za miesiąc
Ceramika / zajęcia 1x w miesiącu40 PLN za miesiąc
Robotyka / zajęcia 1x w miesiącu25 PLN za miesiąc
BUDYNEK I INFRAKTRUSTURA
Przedszkole „Złota Rybka” zlokalizowane jest w nowym, dwukondygnacyjnym budynku.
Budynek jest tak zaprojektowany, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo dla przebywających w nim dzieci. Dysponujemy dwiema salami dla podopiecznych, o łącznej powierzchni 110 m2, wyposażonymi w nowe pomoce dydaktyczne i zabawki. Przy każdej sali znajduje się łazienka.
Żywienie dzieci w naszym przedszkolu odbywa się na zasadzie współpracy z profesjonalną firmą catteringową.
Dysponujemy bezpiecznym i atrakcyjnym placem zabaw. Wszelkie znajdujące się na nim urządzenia posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty.
Aby ułatwić Państwu dowóz dzieci do przedszkola zaprojektowaliśmy pojemny parking. Teren przedszkola „Złota Rybka” jest całkowicie ogrodzony.