Uprzejmie informujemy, że w godzinach popołudniowych możliwe jest skorzystanie z dodatkowych terapii w Placówce Przedszkola. Zajęcia są organizowane zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.


Cennik:

Psycholog dla dzieci z Naszego przedszkola – 70 zł (45 minut)
Psycholog dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych spoza przedszkola – 100 zł (dzieci 45 minut, młodzież i dorośli 60 minut)

Logopeda – 60 zł (60 minut) 

Integracja Sensoryczna – 100 zł (60 minut)
Pakiet czterech zajęć + diagnoza – 360 zł

Biofeedback dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Jednorazowe spotkanie – 110 zł
Diagnoza – 120 zł
Pakiet 15 spotkań – 1400 zł 

Kontakt z Koordynatorem zajęć : 502-128-765 
Psycholog, Terapeuta SI oraz Prowadzący Biofeedback przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 15 do 19, w soboty od 8 do 16 przy wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Logopeda przyjmuje we wtorki i czwartki przy wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

Serdecznie Zapraszamy!