W Niepublicznym Przedszkolu „Złota Rybka” rdzeniem planowanych działań edukacyjnych jest rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz autorska koncepcja pracy przedszkola pt. „Przedszkolak w XXI wieku”. Na każdy rok ustalany jest Roczny Plan Pracy, który  wynika z potrzeb naszych wychowanków, sugestii Rodziców oraz obserwacji pedagogicznych poczynionych przez Radę Pedagogiczną Przedszkola „Złota Rybka”. Roczny Plan Pracy pomaga ujednolicić kierunki  pracy na dany rok szkolny i poszerzyć oddziaływania pedagogiczne i edukacyjne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23 czerwca 2016 roku (link)

Koncepcja Pracy Przedszkola – autorski program Przedszkola „Przedszkolak w XXI wieku” przejdź

Roczny Plan Pracy Przedszkola na rok 2019 „Przedszkolak w teatrze”

Roczny Plan Pracy
 Przedszkola „Złota Rybka”
 na rok 2018/2019
„Przedszkolak w teatrze”

Cele ogólne :

  • Dziecko poznaje różne formy teatru:lalkowy, kukiełkowy, cieni oraz ten odgrywany przez ludzi.
  • Dziecko wie, że poprzez sztukę teatralną może uwalniać swoje emocje, zarówno jako widz jak i jako aktor (element katharsis)
  • Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem, umie posługiwać się rekwizytami (maską, kukiełką, pacynką).
  • Dziecko potrafi powtórzyć i zapamiętać tekst, adekwatny do wieku oraz potrafi zaśpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru.
  • Dziecko wie jak należy się na uroczystościach przedszkolnych i podczas wyjścia z przedszkolem np. do kina, do teatru czy filharmonii.

Zadania realizowane w obszarze „Przedszkolak w teatrze”

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o metody emocjonalne, przeżywanie emocji i uwalnianie ich podczas zajęć.

2. Wprowadzanie pojęć teatr lalkowy, kukiełkowy, wykonywanie własnych wytworów, za pomocą których dzieci będą mogły same zorganizować przedstawienie, spontanicznie, bez przygotowania.

3. Inicjowanie odgrywania ról za pomocą pantomimy.

4. Zorganizowanie wyjścia do teatru.

5. Zaproszenie teatru do przedszkola.

6. Wprowadzanie czynników parateatralnych na zajęciach.

7. Tworzenie własnych scenariuszy przez dzieci. Wspólne odgrywanie działa.

8. Przygotowywanie własnych scenografii przez dzieci pod okiem nauczyciela.

9. Branie przez dzieci udziału w przedstawieniach organizowanych w przedszkolu.

Opracowała mgr Monika Krupa