Zajęcia bezpłatne


ZAJĘCIA SPORTOWE– zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone w sali sportowej albo na boisku przedszkolnym, prowadzone przez wychowawców grup. Zajęcia z zakresu motoryki dużej,  usprawniania równowagi, ćwiczenia celności i zręczności. Gry i zabawy grupowe, w parch oraz ćwiczenia indywidualne.


JĘZYK ANGIELSKI- codzienne zajęcia z języka angielskiego wplecionego w zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wychowawców grup, polegają na wplataniu angielskich zwrotów, wierszyków i piosenek, zabaw tematycznych oraz ruchowych.


RYTMIKA- Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością. Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego,  tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce.


TEATRZYKI- raz na miesiąc do przedszkola zapraszamy różne teatrzyki dla dzieci, jest to doskonała forma rozrywki dla najmłodszych.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA- Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy  aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Główne cele gimnastyki korekcyjnej to: korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy. Zajęcia prowadzone raz w tygodniu po 30 minut.

Zajęcia odpłatne


TANIEC – zajęcia prowadzone przez doświadczonego tancerza, na których dzieci uczą się prostych układów tanecznych, jak też podstawowych kroków wielu popularnych tańców. Odbywają się raz w tygodniu po 30 minut.


ZAJĘCIA Z PIŁKAMI – zajęcia w całości poświęcone ćwiczeniom, grami i zabawą z piłkami, dzieci ćwiczą koordynację wzrokowo- ruchową, celność, rozwijają swoje zdolności motoryczne a także nabywają podstawowe umiejętności z takich dyscyplin sportu, jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, czy piłka ręczna. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut.


JĘZYK ANGIELSKI – zajęcia prowadzone w oparciu o nowatorskie metody nauczania, ale bazujące także na sprawdzonych formach pracy z dziećmi, jest do poszerzona wersja zajęć językowych wplatanych w codziennie w zajęcia dydaktyczne. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut.


AKADEMIA ODKRYWCÓW– to warsztaty prowadzone raz w miesiącu, podczas których dzieci mogą poczuć się jak prawdziwi odkrywcy świata, eksperymentują, tworzą, biorą czynny udział w procesie odkrywania i poznawania świata. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

WARSZTATY PLASTYCZNE- zajęcia dodatkowe, na których dzieci wykonują wyjątkowe dzieła z przeróżnych materiałów: filcu, słoików, drucików kreatywnych,  skarpetek i wielu innych ciekawych materiałów. Zajęcia trwają około godziny i każdorazowo dzieci zabierają swoje wytwory do domu.

MINI JUDO- zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4 roku życia, odbywają się 1 raz w tygodniu na specjalnych matach, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów z odpowiednimi uprawnieniami. Zajęcia pomagają w rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauki zasad fair-play i współzawodnictwa.